PENYIMPANAN DOKUMEN ONLINE
BAYARAN PENDAFTARAN, YURAN DAN KUTIPAN LAIN

  1. Bayaran pendaftaran dan yuran yang perlu dibayar oleh ahli ialah :

  1. Yuran Pendaftaran              RM 10.00 ( Untuk Keahlian Baru Sahaja )  
  2. Ahli Biasa                             RM 24.00 ( Yuran Tahunan )
  3. Ahli Bersekutu                     RM 12.00 ( Yuran Tahunan )
  4. Ahli Kehormat tidak dikenakan sebarang bayaran.

  1. Yuran tahunan hendaklah dibayar kepada Bendahari tidak lewat dari Februari setiap tahun.
  2. Ahli yang membiarkan yuran tahunannya tertunggak lebih dari empat bulan dengan sendirinya terlucut keahliannya.
  3. Jawatankuasa mempunyai kuasa menetapkan bayaran pendaftaran semula ahli yang terlucut keahliannya disebabkan yuran.
  4. Kutipan Khas daripada ahli bagi tujuan tertentu boleh dijalankan dengan persetujuan mesyuarat agung ahli-ahli. Sekiranya ahli gagal membayar kutipan/khas ini maka ia dianggap sama seperti tunggakan yuran tahunannya.


Drop Down Menu
E-Mail Kami
VISI DAN MISI

Untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan membantu memenuhi keperluan asas manusia semua orang.

Untuk menyediakan perkhidmatan sosial yang penyayang, cekap dan berkesan & untuk membantu pesakit menghadapi dengan masalah mereka yang mengganggu kesihatan mereka.

Seterusnya.........
PAUTAN
PENAFIAN
Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Perubatan) Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai daripada laman sesawang ini.

Copyright 2018-2020 PPPM(P)M.
ALAMAT

Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Perubatan) Malaysia
d/a Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia
58-3, Blok H, Platinum Walk
No. 2, Jalan Langkawi, 53300 Danau Kota Setapak
Kuala Lumpur

Tel : 03-4131 2911  Faks : 03-4131 2211

Email : tkpm2452@gmail.com